23 juni 2021

Declaraties VGZ

In de afgelopen jaren kregen we van veel ledenover het declaren van oedeemfysiotherapie bij VGZ. Recentelijk ontvingen we van VGZ de indicatiecodelijst die uitsluitend gebruikt kan worden gebruikt door geregistreerde oedeemfysiotherapeuten. Log in om de codes te bekijken.

Deze informatie is alleen voor leden van de NVFL beschikbaar.
Deze informatie is alleen voor leden van de NVFL beschikbaar.
Deze informatie is alleen voor leden van de NVFL beschikbaar.
Deze informatie is alleen voor leden van de NVFL beschikbaar.

Onze inzet

  • minder administratieve lasten voor de oedeemfysiotherapeut
  • een duidelijke reden van afwijzing bij het niet verlenen van een machtiging
  • en goede communicatie over het machtigingsproces

Gezien de investering in tijd die de VGZ van ons vraagt voor een machtigingsprocedure, lijkt ons dat niet te veel gevraagd….