24 juni 2022

Handreiking Module Compressiehulpmiddelenzorg

Deze handreiking is gemaakt voor zorgverleners en bestaat, naast de kernboodschappen, ook uit een toolbox, inclusief poster, brochure en video. Een zorgverlener gebruikt de handreiking voor het gesprek met een cliënt. In de video, brochure en poster worden voor cliënten het proces en de noodzaak van het gebruik van hulpmiddelen toegelicht.

Handreiking
In september 2021 werd de Module Compressiehulpmiddelenzorg opgenomen in het openbaar register van het Zorginstituut Nederland (ZIN). In de module wordt het proces beschreven van compressiehulpmiddelenzorg: van cliënt met een medische diagnose en/of indicatie tot de aanschaf en het gebruik van hulpmiddelen. De module is gemaakt voor leveranciers en zorgverleners. Naast de module verwerkten we de kernboodschappen en de procesbeschrijving van cliënt naar compressiehulpmiddel in de handreiking. We onderbouwen de informatie met interviews en communicatiemateriaal.

Compressiehulpmiddelen
Compressiehulpmiddelen zijn nuttig en bovenal noodzakelijk, maar worden door cliënten ook wel eens als belastend ervaren. Cliënten willen het hulpmiddel niet altijd gebruiken of gebruiken het niet op de juiste manier, zijn therapie-ontrouw. Terwijl compressiehulpmiddelen voor die cliënt noodzakelijk zijn. De hulpmiddelen nemen - deels - functies van het lichaam over bij chronisch oedeem. We maakten de Module Compressiehulpmiddelenzorg en deze handreiking om zorgverleners te ondersteunen. Want juist een zorgverlener kan een cliënt informeren en daardoor motiveren om gebruik te maken van de hulpmiddelen. Het functioneren van de cliënt staat steeds centraal.

De toolbox bij de handreiking bestaat uit de volgende onderdelen: