web-kngf-06okt--026--mcklin-fotografie.jpg
16 juni 2021

OncoNet

OncoNet is een samenwerking van de NVFL en Stichting OncoNet. De gezamenlijke ambitie is om de kwaliteit van de fysiotherapeutische zorgverlening voor mensen die leven met of na kanker te optimaliseren en dicht in de buurt te kunnen aanbieden.

Over OncoNet - Fitheid bij Kanker

Fysiotherapeuten die ingeschreven staan in OncoNet hebben additionele bij- en nascholingen gevolgd op het gebied van fysieke fitheid bij kanker bij mensen die leven met of na kanker. Zij weten welke implicaties  kanker en de medische behandeling van kanker hebben op het lichaam. 

Ze begeleiden patienten op een adequate en persoonsgerichte manier tijdens en na de ziekte. Als de situatie het vereist wordt doorverwezen naar een oncologiefysiotherapeut of een andere zorgverlener.

Alle bij OncoNet ingeschreven fysiotherapeuten nemen actief deel aan de kwaliteitscirckel OncoNet. Verplichte bijschoiling en toetsing zijn onderdeel van deze kwaliteitscirkel. 

Rol NVFL

De NVFL is de beroeps(inhoudelijke) vereniging voor geregistreerde oncologiefysiotherapeuten en oedeemfysiotherapeuten. Sinds 2020 is het ook voor fysiotherapeuten die voldoen aan de kwaliteitscirkel van OncoNet mogelijk om lid te worden van de NVFL. 

De NVFL is verantwoordelijk voor:

- belangenbehartiging  en positionering bij stakeholders van fysiotherapeuten werkzaam binnen de oncologie en lymfologie 

- de administratieve organisatie van het gehele inschrijfproces en de kwaliteitscirkel OncoNet

Rol Stichting OncoNet

Stichting Onconet is verantwoordelijk voor:

- De inhoudelijke inrichting van de kwaliteitscirkel OncoNet met o.a. organisatie van de jaarlijkse bijscholing

- Uitzet onderzoek gericht op doorontwikkeling van OncoNet*.

 

* NVFL en Stichting Onconet stellen voor 2021 een gezamenlijke kennis- onderzoeksagenda op