logo-nationaal-fonds-tegen-kanker.jpg
04 december 2023

NFK 3e onderzoeksronde Prehabilitatie

Het Nationaal Fonds tegen Kanker lanceert samen met stichting Fit4Surgery een derde onderzoeksronde prehabilitatie.

Het verbeteren van leefstijl tijdens een kankerbehandeling heeft een positief effect op de uitkomsten van die behandeling. Ook heeft het verbeteren van leefstijl na de behandeling een positief effect op kankervrije overleving. Multimodale interventies worden in toenemende mate onderzocht en succesvol ingezet. Desondanks zijn er nog een hoop vragen onbeantwoord. Welke leefstijlinterventies zijn het meest effectief? Hoe zorgen we ervoor dat leefstijlprogramma’s goed aansluiten op het individu, betaalbaar blijven en op de juiste plek worden ingezet?

Deze onderzoeksronde richt zich op de kankerpatiënt. Om ervoor te zorgen dat leefstijl een geïntegreerd onderdeel wordt binnen de behandeling van ziekte maken Fit4Surgery en het Nationaal Fonds Tegen Kanker 30.000,- euro onderzoeksgeld beschikbaar.

Template is opvraagbaar bij Lon Claassen: [email protected]

Onderzoeksvoorstellen kunnen worden ingediend tot 1 maart 2024 bij het [email protected]