20 juni 2021

Samenstelling bestuur

Het NVFL-bestuur wordt op dit moment gevormd door:

Michelle Verseveld - voorzitter a.i., portefeuille Wetenschap Oedeem en Oncologie (WOO)
Natascha Plate - penningmeester en secretaris a.i.
Karin Weijer - bestuurslid met portefeuille Regio

Er zijn op dit moment 2 vacatures binnen het bestuur van de NVFL die we op korte termijn hopen in te vullen!