20 juni 2021

Samenstelling bestuur

Het NVFL-bestuur wordt op dit moment gevormd door:

Els Brouwer - voorzitter 
Natascha Plate - penningmeester en secretaris a.i.
Michelle Verseveld - Bestuurslid met portefeuille Wetenschap Oedeem en Oncologie (WOO) en communicatie
Carolien van den Berg - Bestuurslid met portfeuille Regio