24 juni 2021

Wetenschapscommissie Oncologie en Oedeem (WOO)

De WOO ondersteunt het NVFL-bestuur en de leden bij de vertaling van wetenschap naar de praktijk en de onderbouwing van de oncologiefysiotherapie en oedeemfysiotherapie.

Activiteiten

De WOO houdt zich bezig met een breed scala aan activiteiten, onderwerp en projecten. Elk commissielid houdt zich afwisselend bezig met één of meerdere projecten passend bij zijn/haar interesse en competenties. De kerntaak van de WOO kan omschreven worden als ‘De vertaling van de evidence naar de werkvloer’. Deze kerntaak kan bestaan uit vele verschillende onderdelen en kan worden samengevat in de volgende taken.  

  • Literatuur(onderzoek), deelname aan richtlijnen en standaarden voor de oncologiefysiotherapie en oedeemfysiotherapie. Ook het bekend maken en beschikbaar maken voor de leden is hiervan een essentieel onderdeel.  
  • Ontwikkeling en herziening van beroepsprofielen oedeemfysiotherapie en oncologiefysiotherapie.
  • Deelnemen aan multidisciplinaire werkgroepen met betrekking tot richtlijnen en standaarden.
  • Samenwerking met onderwijs- en onderzoeksinstituten en signaleren van knelpunten tussen onderwijs en werkveld.
  • Samenwerking met KNGF in wetenschapsprogramma’s.
  • Samenwerking met scholingsaanbieder in ontwikkelen van tools voor de leden
  • In samenwerking met de PR-commissie, congres- en regiocommissie wordt in praktische zin uitvoering gegeven aan projecten, zoals het aanpassen van de informatie en evidence op de website, publicaties, congresinhoud, implementatieprojecten en de invulling en onderwerpen voor regioavonden.
  • Onderbouwing ter ondersteuning van sociaal-economische belangen, waaronder ondersteuning bij de vakinhoudelijke vragen van zorgverzekeraars.

Samenstelling WOO

De WOO bestaat uit een voorzitter, algemeen bestuurslid en uit commissieleden. Binnen de WOO zijn er verschillende aandachtsgebieden en een taakverdeling. Op dit moment is de samenstelling van de WOO als volgt; Michelle Verseveld (VZ), Corine Goossens, Froukje Potijk, Miranda Sinneger, Marlieke van Kooten.

Contact

De WOO is een voorstander van samenwerking met actieve NVFL-leden die zich in willen inzetten voor een project. Bij interesse om medewerking te verlenen en bij vragen kun je contact opnemen met de voorzitter van de WOO via [email protected].