24 juni 2021

De Regio's binnen de NVFL

De NVFL kent een regiostructuur op basis van postcode, met in totaal 11 regio's. Iedere regio heeft zijn eigen bestuur dat de schakel is tussen de leden en het bestuur van de NVFL.

Regiobijeenkomsten

Op de najaars ALV 2020 is een nieuw plan voor de regio's geintroduceerd aan de leden. Naar aanleiding van de enquete over de regio in 2020 en de analyse van de resultaten is besloten de regiobijeenkomsten anders in te richten.

In 2022 organiseert jouw regiobestuur in principe 2 regiobijeenkomsten, daarnaast wordt er door een symposiumcommissie in Noord, Midden en Zuid een symposium georganiseerd. Als laatste wordt in samenwerking met een externe partij een webinar ontwikkeld.   

Deze informatie is alleen voor leden van de NVFL beschikbaar.
Deze informatie is alleen voor leden van de NVFL beschikbaar.
Deze informatie is alleen voor leden van de NVFL beschikbaar.