Kwaliteitsregister Oedeemfysiotherapie

De kwaliteit van de oedeemfysiotherapeut wordt gewaarborgd door twee registers: Kwaliteitsregister Fysiotherapie NL en het Register Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF). Beide registers worden erkend door zorgverzekeraars.

Beroepsprofiel Oedeemfysiotherapeut

Het NVFL-beroepsprofiel (BP) Oedeemfysiotherapeut (juni 2023) is gebaseerd op het Beroepsprofiel Fysiotherapeut van het KNGF. Het Beroepsprofiel Oedeemfysiotherapeut beschrijft het domein van de Oedeemfysiotherapie en de competenties van dit fysiotherapie-specialisme. De beschrijvingen maken duidelijk welke rol de oedeemfysiotherapeuten spelen in het Nederlandse zorglandschap.

In algemene zin gaat het om hulp aan mensen met klachten en vragen over de kwaliteit van hun bewegen. Hieronder vallen klachten over onder andere pijn en stoornissen in functie, beperkingen in activiteiten en vragen over etiologie, prognostiek, diagnostiek en behandeling. Het beroepsprofiel geldt voor de gehele beroepsgroep.

Het Beroepsprofiel oedeemfysiotherapie heeft drie doelen:

1) Het stelt de norm voor de kwaliteit van oedeemfysiotherapeutische zorg en is als zodanig een essentieel onderdeel van de oedeemfysiotherapeutische kwaliteitszorg.

2) Het verschaft verschillende maatschappelijke partners (waaronder zorgvragers, zorgverleners, beroepsverenigingen en zorgverzekeraars) een nauwkeurig beeld van de kennis en kunde van oedeemfysiotherapeuten.

3) Het geeft een duidelijk kader voor de inhoud en het eindniveau van de opleidingen.

Opleidingen Oedeemfysiotherapie

Aan welke onderwijsinstellingen kun je een NVFL erkede Post-HBO opleiding Oedeemfysiotherapie volgen? Je leest het op de volgende pagina. Na afronding van de opleiding kun je je inschrijven in het Kwaliteitsregister Fysiotherapie NL (KRF NL) aantekeningenregister Oedeemfysiotherapeut en het Register Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF).

Zoek een oedeem- en/of oncologiefysiotherapeut

Op www.defysiotherapeut.com vind je alle geregistreerde oedeem- en/of oncologiefysiotherapeuten.

Kijk voor de beste professional dichtbij jou in de buurt. 

test