03 juli 2021

Registers Oedeemfysiotherapie

De kwaliteit van de oedeemfysiotherapeut wordt gewaarborgd door twee registers: Kwaliteitsregister Fysiotherapie NL en het Register Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF). Beide registers worden erkend door zorgverzekeraars.

KRF NL 

Binnen het Kwaliteitsregister Fysiotherapie NL moet je daarnaast ingeschreven staan in het register algemeen fysiotherapeut om je in het aantekeningenregister oedeemfysiotherapie te kunnen inschrijven.

Herregistratie Kwaliteitsregister Fysiotherapie NL

Voor herregistratie in het aantekeningenregister Oedeemfysiotherapeut gelden de volgende aanvullende eisen:

  • Gedurende de registratieperiode van 5 jaar heeft de fysiotherapeut met aantekening minimaal gedurende 36 maanden als fysiotherapeut met aantekening gewerkt. Gedurende deze 36 maanden heeft de fysiotherapeut met aantekening ten minste gemiddeld 200 uren per jaar gewerkt als fysiotherapeut met aantekening zoals bepaald in het beroeps(competentie)profiel oedeemfysiotherapie.
  • In een registratieperiode van 5 jaar moet de fysiotherapeut met aantekening 20 punten behalen voor specifiek op het aantekeningenregister Oedeemfysiotherapeut afgestemde scholing.

SKF

Inschrijving als specialist geldt alleen als een extra registratie als specialist gewenst is (facultatief). De reguliere specialisaties worden gehanteerd (manuele, kinder-, bekken-, sport, orofaciale, oncologie, psychosomatische en geriatriefysiotherapie. Ook oedeemfysiotherapeuten worden geregistreerd).

Als de datum van het afstuderen korter is dan 2 jaar geleden, is het overleggen van een kopie van het diploma voldoende. Als de datum van afstuderen langer dan 2 jaar geleden is, moeten bewijzen van nascholing worden overlegd (als vuistregel geldt ten minste gemiddeld 10 uur per jaar). Hiervoor kan onder andere een bewijs van inschrijving in het CKR worden gebruikt. Te zijner tijd wordt met de specialistenverenigingen gesproken over aanvullende eisen. Uitgangspunt is dat eenmaal opgenomen fysiotherapeuten niet worden verwijderd op grond van nieuwe criteria.