Vereniging

De NVFL is de beroepsvereniging van oedeem- en/of oncologiefysiotherapeuten. Het doel van de vereniging is om de leden te ondersteunen, zodat zij patiënten de best gespecialiseerde zorg verlenen. Als NVFL vormen we een gemeenschap waarin we elkaar stimuleren en elkaar helpen ons vak goed uit te oefenen door elkaar positief kritisch te beoordelen.

Het bestuur van de NVFL

Het bestuur van de NVFL houdt zich bezig met het dagelijks reilen en zeilen van de vereniging en planvorming ten behoeve van de leden.

Commissies NVFL

Het bestuur wordt ondersteund in haar taken als bestuur door diverse commissies.

Internationale samenwerking

De NVFL  is aangesloten bij het International Physical Therapist for HIV/AIDS, Oncology, Hospice and Palliative Care (IPT-HOPE).

test