24 juni 2021

Regiocommissie

De regiocommissie bestaat uit de vertegenwoordigers van de elf regio's van de NVFL. Zij vergaderen drie keer per jaar onder leiding van het algemeen bestuurslid regiozaken. De regiocommissie is een belangrijke verbinding tussen de leden van de NVFL en het bestuur.

De regiocommissie heeft verschillende functies

  • Zorgdragen dat de doelstellingen van de NVFL op regionaal niveau geïmplementeerd en gerealiseerd worden.
  • Signaleren wat binnen de regio en de vereniging leeft en dit terugkoppelen naar het bestuur.
  • Onderlinge communicatie tussen de regio’s ondersteunen om zo van elkaar te kunnen leren.
  • Onderwerpen aandragen voor de 4 jaarlijkse regiobijeenkomsten en het opstellen van jaarthema’s.
  • De regiocommissie vormt een belangrijke schakel tussen het bestuur, de leden en de regio’s onderling.

Verdeling van de regio’s op basis van postcode

Elk nieuw lid van de NVFL krijgt een welkomstpakket opgestuurd met informatie over de NVFL en informatie over de regio waarin hij/zij ingeschreven staat. Het bestuur van jouw regio neemt je vanaf dat moment mee in hun mailing en zorgt dat je tijdig een uitnodiging ontvangt voor de 4 regiobijeenkomsten die jaarlijks worden georganiseerd met presentaties over belangrijke onderwerpen binnen de oncologie en/of lymfologie. De verdeling op basis van postcode en het eerste aanspreekpunt in de regio zijn te vinden via onderstaande download. Meer informatie over activiteiten in de regio is te vinden op de aparte regio-pagina’s.

Contact

Je kunt contact met de regiocommissie opnemen via de voorzitter van de regiocommissie Karin Weijer (a.i.), [email protected].

Deze informatie is alleen voor leden van de NVFL beschikbaar.