Kwaliteitsregister

De kwaliteit van de oncologiefysiotherapeut wordt gewaarborgd door twee registers: het Kwaliteitsregister Fysiotherapie NL en het Register Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF). Beide registers worden erkend door zorgverzekeraars.

Beroepsprofiel Oncologiefysiotherapeut

Het NVFL-beroepsprofiel (BP) Oncologiefysiotherapeut (juni 2023) is gebaseerd op het Beroepsprofiel Fysiotherapeut van het KNGF. Het Beroepsprofiel Oncologiefysiotherapeut beschrijft het domein van de Oncologiefysiotherapie en de competenties van dit fysiotherapie-specialisme. De beschrijvingen maken duidelijk welke rol de oncologiefysiotherapeuten spelen in het Nederlandse zorglandschap.

In algemene zin gaat het om hulp aan mensen met klachten en vragen over de kwaliteit van hun bewegen. Hieronder vallen klachten over onder andere pijn en stoornissen in functie, beperkingen in activiteiten en vragen over etiologie, prognostiek, diagnostiek en behandeling. Het beroepsprofiel geldt voor de gehele beroepsgroep.

Het Beroepsprofiel Oncologiefysiotherapeut heeft drie doelen:

1) Het stelt de norm voor de kwaliteit van oncologiefysiotherapeutische zorg en is als zodanig een essentieel onderdeel van de oncologiefysiotherapeutische kwaliteitszorg.

2) Het verschaft verschillende maatschappelijke partners (waaronder zorgvragers, zorgverleners, beroepsverenigingen en zorgverzekeraars) een nauwkeurig beeld van de kennis en kunde van oncologiefysiotherapeuten.

3) Het geeft een duidelijk kader voor de inhoud en het eindniveau van de opleidingen.

Opleidingen Oncologiefysiotherapie

Aan welke onderwijsinstellingen kun je een masteropleiding Oncologie fysiotherapie volgen? Je leest het op de volgende pagina. Na afronding van de opleiding kun je je inschrijven in het Kwaliteitsregister Fysiotherapie NL (KRF NL) deelregister Oncologiefysiotherapeut en het Register Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF).

Zoek een oedeem- en/of oncologiefysiotherapeut

Op www.defysiotherapeut.com vind je alle geregistreerde oedeem- en/of oncologiefysiotherapeuten.

Kijk voor de beste professional dichtbij jou in de buurt. 

test