03 juli 2021

Registers Oncologiefysiotherapeut

De kwaliteit van de oncologiefysiotherapeut wordt gewaarborgd door twee registers: Kwaliteitsregister Fysiotherapie NL en het Register Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF). Beide registers worden erkend door zorgverzekeraars.

Mastereis

Sinds 1 januari 2020 kunnen alleen fysiotherapeuten met een master zich inschrijven in het register KRF NL oncologiefysiotherapie. En dit geldt ook voor het register van Stichting Keurmerk Fysiotherapie. De toelatingseisen voor beide deelregisters oncologiefysiotherapie staan hieronder.

KRF NL

Fysiotherapeuten kunnen zich registreren in het KRF NL deelregister oncologiefysiotherapeut als zij aan één van onderstaande voorwaarden voldoen:

  1. Een door de NVFL en KNGF erkend diploma master Oncologiefysiotherapie ;
  2. Een diploma van een door de NVFL en het KNGF erkende post-HBO opleiding Oncologie fysiotherapie én een door de NVFL en het KNGF erkend diploma master fysiotherapie;
  3. Een diploma van een door de NVFL en het KNGF erkende post-HBO opleiding Oncologie fysiotherapie én een Master of Science hebben behaald of de graad van doctor in de wetenschap hebben bereikt.

Herregistratie

Voor oncologiefysiotherapeuten die op 1 januari 2015 al in het KRF NL-deelregister oncologiefysiotherapeut zijn opgenomen, geldt voor herregistratie op 1 januari 2025 in KRF NL geen mastereis.

Voor herregistratie in het deelregister op 1 januari 2030 (en later)  kan op een later moment besloten worden dat een mastereis geldt. Als het beleid wordt aangepast, zal dit ruim voor de nieuwe registratieperiode KRF NL  - 1 januari 2030 - gecommuniceerd worden.

SKF

Inschrijving als specialist geldt alleen als een extra registratie als specialist gewenst is (facultatief). De reguliere specialisaties worden gehanteerd (manuele, kinder-, bekken-, sport-, orofaciale, oncologie-, psychosomatische en geriatriefysiotherapie. Ook oedeemtherapeuten worden geregistreerd).

Als de datum van het afstuderen korter is dan 2 jaar geleden, is overlegging van een kopie van het diploma voldoende. Als de datum van afstuderen langer dan 2 jaar geleden is, moeten bewijzen van nascholing worden overlegd (als vuistregel geldt ten minste gemiddeld 10 uur per jaar). Hiervoor kan onder andere een bewijs van inschrijving in het CKR worden gebruikt. Te zijner tijd worden met de specialistenverenigingen de aanvullende eisen besproken. Uitgangspunt is dat eenmaal opgenomen fysiotherapeuten niet worden verwijderd op grond van nieuwe criteria.