01 januari 2022

Verenigingsblad O2 Oedeem & Oncologie

De O2 is het verenigingsblad van de NVFL en verschijnt ieder kwartaal (maart-juni-sept-dec).

Inhoud

Ga naar de meest recente uitgave van de O2. Deze is online volledig toegankelijk voor NVFL-leden na inloggen op de pagina.

Je vindt hier artikelen en onderzoeken die van belang zijn voor de oncologie- en oedeemfysiotherapie, met waar mogelijk vertaling naar de praktijk. Regelmatig worden producten die relevant kunnen zijn voor de oncologie- of oedeemfysiotherapeut  getest en beoordeeld. Ook communiceert het bestuur in de O2 over de ontwikkelingen binnen de vereniging. Een mooi en uniek blad van en voor onze leden.

Richtlijnen voor aanleveren informatie

Heb je een artikel of onderzoek en wil je deze geplaatst hebben in de O2, zodat leden van de NVFL ook op de hoogte zijn van de opgedane kennis? Bekijk dan de richtlijn voor auteurs. Je vindt daar meer informatie over het aanleveren van een artikel of een redactioneel stuk en aan welke eisen deze zal moeten voldoen.

Adverteren of meer informatie?

Bestelformulier NVFL voor het bestellen van de O2-themanummers en de extra uitgave.

Mail voor informatie over de advertentiemogelijkheden O2, een gratis proefexemplaar of andere  vragen naar [email protected].