15 juni 2021

Over de NVFL

De NVFL is dé erkende vereniging voor alle oedeem- en/of oncolologiefysiotherapeuten. De Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie binnen de Lymfologie (NVFL) is in 1997 opgericht en bestaat inmiddels uit ruim 1000 geregistreerde leden.

'Als we ons blindstaren op het verleden, lopen we het risico te worden ingehaald door de toekomst' - Cibenko

Missie

Het doel van de NVFL is haar leden - oedeem- en/of oncolologiefysiotherapeuten - te ondersteunen zodat zij patiënten de best gespecialiseerde zorg verlenen.

In onze ogen handelt een fysiotherapeut altijd integer en professioneel op een kritisch en onafhankelijke manier en blijft hij zijn competenties voortdurend ontwikkelen.

Visie

Kwaliteit

Ons speerpunt is het bevorderen en borgen van de kwaliteit van de deskundigheid van onze leden. De NVFL neemt een voortrekkende en sturende rol in ten aanzien van de (wetenschappelijke) onderbouwing, inhoudelijke ontwikkeling en innovatie op het gebied van lymfologische en oncologische fysiotherapie.

Belangenbehartiging

De NVFL heeft een leidende en initiërende rol als het gaat om behartiging van de sociaal-economische belangen voor haar leden. Onze leidraad is het versterken van de profilering en positionering naar stakeholders in de markt van onze leden en van de oncologie - en oedeemfysiotherapie.  

We behartigen onze belangen door samenwerkingsverbanden met zusterverenigingen en relevante andere organisaties te bevorderen en aan te gaan, zowel nationaal als internationaal.

Vereniging

De leden vormen een gemeenschap waarin we elkaar stimuleren en helpen het vak goed uit te oefenen door elkaar positief kritisch te beoordelen. Wij stimuleren het versterken van die onderlinge samenhang tussen de leden binnen de vereniging (het verenigingsgevoel).