15 juni 2021

Michelle Verseveld

Voorzitter a.i voorzitter@nvfl.nl

  • Oedeemfysiotherapeut / oncologiefysiotherapeut MSc / klinisch epidemioloog
  • Werkzaam bij Phaedra Centrum voor Oncologische Zorg
  • Vanaf 2015 lid wetenschapscommissie NVFL
  • Vanaf november 2019 bestuurslid met Portefeuille Wetenschap Oedeem en Oncologie (WOO)

LinkedIn