samenwerken.png
04 december 2023

Terugblik digitaal symposium

Op 22 november hielden we, aansluitend aan de ALV, een digitaal symposium over multidisciplinair samenwerken. Omdat dit onderwerp in ons huidige zorglandschap dusdanig belangrijk is, hebben we de highlights op een rijtje gezet.

Remco Blok vertelde over de rol van de ergotherapeut bij de oedeem- en oncologiepatiënten. Kernpunten uit zijn verhaal: samenwerken staat voorop, bij voorkeur in een setting met verschillende disciplines lijkend op de setting in de tweede lijn. Ergotherapie is veel meer dan hulpmiddelen verstrekken; het kan veel ondersteuning bieden bij het verbeteren van de energieverdeling. Ook draagt een ergotherapeut bij aan het vinden van oplossingen voor beperkingen op veel gebieden in het leven van de patiënt.

Daarna nam diëtist Roos Bootsman ons mee in de wereld van voeding, lymfoedeem en oncologie. Zo vertelde zij ons over de gevolgen van medisch specialistische behandelingen op de lichaamssamenstelling zoals daling van het metabolisme en veranderde lipogenese. Ook vertelde ze over de interventies die een diëtist kan inzetten om onze gezamenlijke doelgroep zo goed mogelijk te ondersteunen.

De laatste sprekers, Maria van de Kuil en Suzan de Groot, vertelden over huidtherapie. Zij namen ons mee in hun werkwijze aan de hand van drie casuïstieken uit hun dagelijkse praktijk. Zij gaven veel inzicht in hun behandelmodaliteiten; denk aan de behandelingen van littekens, huidverzorging en bijvoorbeeld ook coagulatie van vaatjes.

We danken alle sprekers voor hun inzet en we benadrukken nogmaals; samen bereiken we meer dan alleen. We moedigen het van harte aan om de samenwerking lokaal en regionaal op te zoeken om de zorg voor onze oedeem- en oncologiepatiënten nog meer te versterken.