michelle-verseveld--nb.jpg
04 juni 2024

De rol van de NVFL bij de medische specialistische richtlijnen

Michelle Verseveld, portefeuillehouder wetenschap, over de NVFL en de ontwikkeling van de richtlijn.

Als NVFL zijn we actief betrokken bij de ontwikkeling van richtlijnen binnen ons eigen werkveld, maar ook bij aangrenzende werkvelden. We benoemen het vaak wanneer er een nieuwe richtlijn of herziene richtlijn is verschenen, maar wat is nu precies onze rol als NVFL in dit proces?

Om concreet onze taken en rol te beschrijven, is het belangrijk om te weten dat een richtlijn is opgesteld als basis van je handelen. Ook biedt een richtlijn ondersteuning bij het maken van keuzes. In de richtlijnen worden aanbevelingen gedaan welke richtinggevend, maar zeker niet alles bepalend zijn. Het is aan de zorgprofessionals om een weloverwogen beslissing te maken wanneer het nodig is om af te wijken van een richtlijn. Voordat we zo’n gehele richtlijn, die ondersteuning biedt in het dagelijks handelen klaar is, zijn er nog heel veel stappen te doorlopen.

Een richtlijn start altijd met de voorbereidingsfase; in deze fase wordt er een inventarisatie gemaakt vanuit knelpunten, vaak met een invitational conference als onderdeel. In het werkveld wordt input opgehaald om te komen tot de verschillende uitgangsvragen die beantwoord dienen te worden. Na deze oriënterende fase volgt een uitvoerende fase waarin de richtlijn vorm en inhoud krijgt.

Binnen verschillende projecten van de Federatie van Medische Specialisten zijn we als NVFL-KNGF al onderdeel van een schrijfgroep. Dit betekent dat we een belangrijk aandeel hebben betreffende de inhoud van de richtlijn. Dit is een arbeidsintensief proces, maar ontzettend waardevol. Door het leveren van een inhoudelijke bijdrage stelt de NVFL de pijlers van ons vak centraal. Vergeet daarnaast ook niet het belangrijke aspect van positionering van ons vak binnen de richtlijnen. Een benoeming in een richtlijn, bijvoorbeeld rondom multidisciplinair samenwerken, is een eerste stap die een collega alert kan maken betreffende het belang van een oedeem- en/of oncologiefysiotherapeut.  

Op dit moment zijn we als NVFL onder andere betrokken bij de Richtlijn Fysieke fitheid van mensen met en na kanker. Deze richtlijn is geïnitieerd door de vereniging van sportartsen. Binnen deze schrijfgroep hebben we een belangrijke bijdrage geleverd voor de positionering van de oncologiefysiotherapeut. Deze richtlijn gaat richting de laatste fase: de autorisatiefase. Wij hopen jullie in het najaar 2024 kennis te laten maken met deze richtlijn. 

Ben je benieuwd naar meer inhoud rondom de ontwikkelingen van een richtlijn dan heeft het KNGF nog een aantal mooie filmpjes opgenomen. Bekijk ze hier.