logo-kwf.jpg
06 maart 2024

Nieuw: inzet ervaringsdeskundige professionals voor ondersteuning bij kanker

Uit recent onderzoek van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) blijkt dat 85% van de kankerpatiënten 10 jaar na de diagnose last heeft van klachten als gevolg van de ziekte of behandeling.

Dat heeft niet alleen grote impact op hun levens, maar op de hele maatschappij. De zorg, ondersteuning en begeleiding beter laten aansluiten op de behoeften van mensen die kanker hebben (gehad) is een belangrijk aandachtspunt bij KWF. Omdat ook de inzet van ervaringsdeskundig professionals daarbij van grote meerwaarde kan zijn, gaan we mensen die de impact van kanker hebben ervaren opleiden tot ervaringsdeskundig professional. Dit doen we samen met 6 hogescholen en verschillende partijen uit het oncologisch veld, en wordt mede mogelijk gemaakt dankzij de steun van de Nationale Postcode Loterij.  

“Op veel gebieden is de meerwaarde van vrijwillige en professionele ervaringsdeskundigheid al aangetoond. We zijn trots dat we nu samen met de hogescholen, de Nationale Postcode Loterij en partijen waaronder werkgevers, beroepsorganisaties en patiëntenorganisaties gaan onderzoeken wat ervaringsdeskundig professionals kunnen betekenen voor ondersteuning bij kanker. We hopen hiermee echt een mooie stap te maken in betere ondersteuning van de patiënt.”  Woordvoerder KWF, Annebel Schipper

Meerwaarde van ervaringsdeskundig professionals

De verwachting is dat ervaringsdeskundig professionals op veel manieren kunnen bijdragen aan de ondersteuning van mensen die worstelen met klachten door kanker. Zo kunnen zij vanuit hun eigen ervaring ondersteuning bieden aan (ex)patiënten, een aanvulling zijn op de bestaande zorg en ondersteuning en arbeidsmarkt, maar bijvoorbeeld ook een adviserende rol vervullen voor gemeenten en bedrijven.  

Studenten en praktijkplekken gezocht

We geven 50 studenten de mogelijkheid om in september 2024 te starten met de opleiding tot ervaringsdeskundig professional. Dat kan bij 6 hogescholen: Fontys Hogeschool, Hanzehogeschool, Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Hogeschool Saxion en Hogeschool Windesheim. Wil je meer informatie over de opleiding en aanmelding? Of wil je als organisatie studenten de kans geven de opgedane kennis in de praktijk toe te passen?

 

Meer informatie over dit project lees je hier.