21 juni 2021

Editie O2 september 2019

O2 Oedeem & Oncologie is een kwartaaluitgave van de NVFL en wordt gratis toegezonden aan de leden van de NVFL.

In deze editie o.a.:

  • Lower Body Lymphedema in Patients with Gynecologic Cancer
  • High intensity or low-to-moderate intensity exercise after chemotherapy: for whom an how?
  • De MAP-BC: een evaluatie-instrument voor myofasciale verklevingen na de behandeling van borstkanker

Deze informatie is alleen voor leden van de NVFL beschikbaar.
Deze informatie is alleen voor leden van de NVFL beschikbaar.