16 juni 2021

Klinimetrie

De NVFL wil haar leden, oedeem- en/of oncologiefysiotherapeuten,ondersteunen in hun streven om cliënten met oedeem- en/of oncologischgerelateerde problemen de best gespecialiseerde fysiotherapeutische zorg te verlenen. Inzicht geven in de te gebruiken klinimetrie is een middel om dit doel te behalen.

Overzicht meetinstrumeten en vragenlijsten

Een goede oedeem- en/of oncologiefysiotherapeut opereert altijd integer en professioneel, dat wil zeggen kritisch en onafhankelijk. En hij/zij houdt regie op het blijven ontwikkelen van zijn/haar competenties.

Klinimetrie heeft daarbij een vaste plek in de fysiotherapeutische behandeling en is o.a. van belang bij het monitoren van het effect van de behandeling. Daarnaast kun je het gebruiken in de communicatie naar collega's, andere zorgverleners en zorgverzekeraars om je handelen te onderbouwen en progressie inzichtelijk te maken.

De Wetenschapscommissie Oncologie en Oedeem heeft de klinimetrie van belang voor de oncologie- en/of oedeemfysiotherapeut voor je op een rijtje gezet. Het overzicht is te vinden via de download op deze pagina.

De genoemde vragenlijsten zijn te vinden op www.meetinstrumentenzorg.nl